Số ký hiệu văn bản

514/NC

Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 27/02/1991
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Thông báo số 514/NC ngày 27/2/1991 của Văn phòng HĐBT về việc phân định huyện miền núi và vùng cao
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực văn bản
  • 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>THÔNG BÁO<BR>Số 514/NC ngày 27/2/1991 của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng&nbsp;<BR>Về việc phân định huyện miền núi và vùng cao<BR>___________</STRONG></FONT></P>
<P align=left><FONT face=Arial size=2>Xét đề nghị của Văn phòng Miền núi và Dân tộc (công văn số 196-MNDT ngày 18 tháng 12 năm 1990), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Khánh đã có ý kiến như sau:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Quyết định số 72-HĐBT ngày 13 tháng 3 năm 1990 về một số chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi (điều 38) có ghi: Quyết định này áp dụng cho tất cả các tỉnh miền núi và các huyện, xã miền núi thuộc các tỉnh khác.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Theo qui định trên, các tỉnh từ lâu nay đã được xác định là tỉnh miền núi, đương nhiên được hưởng các chính sách theo quyết định 72-HĐBT, vấn đề trước mắt, là nghiên cứu thế nào là huyện, xã miền núi thuộc các tỉnh khác, để được vận dụng các chính sách theo quyết định 72-HĐBT.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Về việc này, giao Văn phòng Miền núi và Dân tộc, trên cơ sở đề nghị của các địa phương, bàn thống nhất với Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để lập danh sách chung các huyện, xã miền núi thuộc các tỉnh khác, trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.</FONT></P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="50%"><FONT face=Arial size=2></FONT></TD>
<TD width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2>KT. CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG<BR>PHÓ CHỦ NHIỆM</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>&nbsp;Nguyễn Văn Báu </STRONG><EM>(Đã ký)</EM></FONT></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.