Số ký hiệu văn bản

08/MNDT-VP

Loại văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 14/01/1992
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Tờ trình số 08/MNDT-VP ngày 14/1/1992 về việc ban hành danh mục các đơn vị hành trình xã, phường và thị trấn là miền núi (vùng cao, vùng thấp của cả nước)
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực văn bản
  • 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT><FONT face=Arial size=2><STRONG>TỜ TRÌNH<BR>Số 08/MNDT-VP ngày 14/1/1992 của Văn phòng Miền núi và Dân tộc<BR></STRONG></FONT><FONT face=Arial size=2><STRONG>Về việc ban hành danh mục các đơn vị hành chính xã, phường và thị trấn là miền núi (vùng cao, vùng thấp của cả nước)<BR>------------------------</STRONG></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Việc xác định địa bàn là miền núi của cả nước là cơ sở rất quan trọng để thực hiện Nghị quyết 22-NQTW của Bộ Chính trị và Quyết định 72-HĐBT ngày 13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng, về một số chủ trương chính sách lớn phát triển kinh tế-xã hội miền núi.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại công văn số 514-NC ngày 27 tháng 2 năm 1991 của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Văn phòng Miền núi và Dân tộc đã có văn bản hướng dẫn Uỷ ban Nhân dân các tỉnh để thống nhất xác định các địa phương là miền núi và vùng cao thuộc tỉnh.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Uỷ ban Nhân dân các tỉnh đã chỉ đạo các huyện và giao cho Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và xã hội cùng các ngành liên quan rà xét thống nhất, sau đó Uỷ ban Nhân dân tỉnh họp các ngành liên quan thống nhất và có văn bản đề nghị danh sách các vùng là miền núi, vùng cao của tỉnh để gửi về Trung ương.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Căn cứ vào đề nghị của Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, Văn phòng Miền núi và Dân tộc đã đi kiểm tra lại một số địa phương, đối chiếu với tập quán xưa nay quen gọi và tiêu thức mới, nói chung các địa phương đã làm nghiêm túc và đề nghị theo đúng sự hướng dẫn. Văn phòng Miền núi và Dân tộc đã cùng với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức của Chính phủ thống nhất lập danh mục các địa phương là miền núi và vùng cao của cả nước (có danh sách kèm theo). Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức của Chính phủ có phân vân một số xã, huyện thuộc một số tỉnh, có đánh dấu + trong bản danh sách cột ghi chú. Văn phòng Miền núi và Dân tộc đã làm việc lại với các địa phương đó, vẫn khẳng định là miền núi, cho nên tôn trọng đề nghị của địa phương, chúng tôi vẫn để vào danh mục miền núi và vùng cao như đề nghị của địa phương.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Để kịp thời triển khai các chính sách của Đảng và Chính phủ về miền núi, Văn phòng Miền núi và Dân tộc kính đề nghị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét và quyết định ban hành danh mục xã, phường và thị trấn là miền núi và danh mục bản, xã, phường, thị trấn là vùng cao của cả nước. Còn một số địa phương chưa có báo cáo hoặc đã có báo cáo nhưng còn có ý kiến khác nhau, Văn phòng Miền núi và Dân tộc sẽ đôn đốc các địa phương tiếp tục báo cáo sau.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Vậy Kính trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho ý kiến để Văn phòng Miền núi và Dân tộc chỉ đạo thực hiện ngay trong năm 1992 này.</FONT></P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="50%"><FONT face=Arial size=2></FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="50%"><FONT face=Arial size=2>BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM<BR>VĂN PHÒNG MIỀN NÚI VÀ DÂN TỘC </FONT>
<P><FONT face=Arial size=2><STRONG>&nbsp;Hoàng Đức Nghi </STRONG><EM>(Đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.