Số ký hiệu văn bản

168/BVGCP-CNTDDV

Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/03/2002
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Công văn số 168/BVGCP-CNTDDV ngày 12/3/2002 của Ban Vật giá Chính phủ Về việc Chi phí xuất bản và phát hành Bản tin ảnh và số chuyên đề của TTXVN phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Cơ quan ban hành
  • Ban Vật giá Chính phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 2472
Người ký
<P align=center><STRONG>&nbsp;</STRONG><FONT face="Times New Roman" size=3><STRONG>Công Văn&nbsp;<BR>Số 168/BVGCP-CNTDDV ngày 12/3/2002&nbsp;<BR>của Ban Vật giá Chính phủ Về việc Chi phí xuất bản và phát hành Bản tin ảnh và số chuyên đề của TTXVN phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>Thực hiện Quyết định 1637/QĐ-TTg ngày 31/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miề núi, Thông tấn xã Việt Nam đã xây dựng phương án giá trình các ngành liên quan xem xét và qui định giá cho Bản tin và số chuyên đề.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>Ngày 07/3/2002, Ban Vật giá Chính phủ đã tổ chức hội nghị Liên ngành bao gồm đại diện của: Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Văn hoá- Thông tin, Thông tấn xã Việt Nam, Toà soạn tin ảnh dân tộc và miền núi để xác định chi phí xuất bản và phát hành cho 2 ấn phẩm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>Căn cứ vào biên bản hội nghị Liên ngành, Ban Vật giá Chính phủ xin thông báo chi phí như sau:</FONT></P><B>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>A/ Bản tin ảnh “Dân tộc thiểu số và miền núi”:</FONT></B><FONT face="Times New Roman" size=3> (chữ phổ thông và Khơme).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>Số lượng xuất bản: 55.000 tờ/kỳ. - Số kỳ: 12 kỳ/năm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>- Khuôn khổ: 19 cm x 26 cm</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>- Số trang: 16 trang (cả bìa) trong đó:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>+ Bìa 4 trang giấy couché in 4 màu</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>+ 12 trang ruột giấy Tân Mai trắng, in 4 màu.</FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>- Co chữ: 14</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>- Chi phí xuất bản là:<STRONG> 1.862 </STRONG>đồng/tờ</FONT><B></P></B>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>- Chi phí phát hành: <B><U>400</U></B> đồng/tờ </FONT><FONT face="Times New Roman" size=3><STRONG>(Thông tấn xã Việt Nam tự phát hành).</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3><STRONG>Cộng: 2.262 </STRONG>đ</FONT><FONT face="Times New Roman" size=3>ồng/tờ</FONT></P><B>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>B/ Số chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi”:</FONT></B></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>- Số lượng xuất bản: 6.800 tờ/kỳ. - Số kỳ: 12 kỳ/năm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>- Khuôn khổ: 19 cm x 27 cm</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>- Số trang: 28 trang (cả bìa) trong đó:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>+ Bìa 4 trang giấy couché, in 4 màu</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>+ 24 trang ruột giấy Bãi Bằng xuất khẩu, in 2 màu.</FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>- Co chữ: 14</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>- Chi phí xuất bản là:<STRONG> 4.099 </STRONG>đồng/tờ</FONT><B></P></B>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>- Chi phí phát hành: <B><U>400</U></B> đồng/tờ </FONT><B><FONT face="Times New Roman" size=3>(Thông tấn xã Việt Nam tự phát hành).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>Cộng: 4.499 </FONT></B><FONT face="Times New Roman" size=3>làm tròn<STRONG> 4.500 </STRONG>đồng/tờ</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>Mức chi phí trên làm cơ sở để Thông tấn xã Việt Nam ký hợp đồng xuất bản, phát hành và thanh toán với ngân sách Nhà nước trong năm 2002. </P>
<P align=justify>
<TABLE height=110 cellSpacing=0 cellPadding=7 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width=329 height=96></TD>
<TD vAlign=top width=344 height=96>
<P align=center><STRONG><FONT face="Times New Roman" size=3>KT. TRƯỞNG BAN<BR>BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ<BR>PHÓ TRƯỞNG BAN</FONT></STRONG></P>
<P align=center><STRONG><FONT face="Times New Roman" size=3>Hồ Xuân Hùng</FONT></STRONG> <FONT face="Times New Roman" size=3><I>(Đã ký)</I></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P></FONT>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.