Số ký hiệu văn bản

1583/NC

Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/12/1992
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Công văn số 1583/NC ngày 22/12/1992 của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền công bố xã, huyện, tỉnh miền núi và vùng cao
Cơ quan ban hành
  • Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực văn bản
  • 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi
Người ký
<TABLE class=MsoTableGrid id=table1 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" height=72 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR style="HEIGHT: 1.15in">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=top width=235 height=72>
<P align=right><FONT face=Arial size=2><STRONG>Kính gửi:</STRONG></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=top width=391 height=72>
<P align=left><FONT face=Arial size=2><STRONG>- Các Bộ, cơ quan ngang bộ,<BR>&nbsp; cơ quan thuộc Chính phủ<BR>- Ủy ban Nhân dân các tỉnh,<BR>&nbsp; thành phố trực thuộc Trung ương</STRONG></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>Về vấn đề công nhận các xã, huyện và tỉnh là các đơn vị thuộc miền núi và vùng cao để được hưởng các chính sách của Nhà nước đối với đồng bào ở miền núi thời gian gần đây. Văn phòng Dân tộc và Miền núi thuộc Hội đồng Bộ trưởng (nay là Ủy ban Dân tộc và Miền núi thuộc Chính phủ) đã cùng các cơ quan liên quan soạn thảo xong danh sách các xã, huyện và tỉnh miền núi và vùng cao trong cả nước.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>Để tạo thuận lợi trong việc bố trí kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng từ năm 1993 trở đi. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ủy quyền Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc và Miền núi công bố danh sách các xã, huyện và tỉnh miền núi và vùng cao nói trên.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>Ủy ban Dân tộc và Miền núi có trách nhiệm cùng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp theo dõi việc thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh xét thấy cần có sự sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện./.</FONT></P>
<TABLE id=table2 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width="50%">&nbsp;</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM<BR>VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ<BR>LÊ XUÂN TRINH</STRONG><EM> (đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.