Số ký hiệu văn bản

58-SL

Loại văn bản Sắc lệnh - Sắc luật
Ngày ban hành 04/07/2005
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Sắc lệnh số 58 ngày 3 tháng 5 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Tổ chức - Hoạt động
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>SẮC LỆNH&nbsp;<BR>Số 58 ngày 3 tháng 5 năm 1946<BR>Của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà<BR></B>-------------------------</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM&nbsp; DÂN CHỦ CỘNG HOÀ</B></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Chiểu Sắc lệnh ngày 3-5-1945 tổ chức các Bộ,<BR>Chiểu đề nghị Bộ Nội vụ,<BR>Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>RA SẮC LỆNH:</B></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Ðiều 1:</B> Bộ Nội vụ gồm có:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>I- Văn phòng, do một Ðổng lý Văn phòng điều khiển.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>II- Nha thanh tra, có nhiệm kiểm soát và trình báo về hành chính và chính trị. Nha này thuộc quyền trực tiếp của Bộ trưởng và sẽ do một Sắc lệnh riêng tổ chức.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>III- Năm Nha có nhiệm vụ kể sau đây, thuộc quyền kiểm soát của một đổng lý sự vụ:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1- Nha công chức và kế toán: quy chế và quan trị công chức - kế toán trong Bộ;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>2- Nha Pháp chính: việc Pháp chế và Hành chính;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>3- Nha Thông tin tuyên truyền: thu nhập và truyền bá các tin tức trong nước;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>4- Việt Nam công an vụ: việc trị an;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>5- Nha dân tộc thiểu số: xem xét các vấn đề chính trị và hành chính thuộc về các dân tộc thiểu số trong nước, và thắt chặt tinh thần thiện giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Mỗi Nha có một Giám đốc quản trị.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Ðiều 2:</B> Chi tiết tổ chức Văn phòng và các Nha sẽ do nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ấn định sau.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Nghị định Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 19 tháng 1 năm 1946, nay bãi bỏ.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Ðiều 3:</B> Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.</FONT></P>
<P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Phó thư<BR>Bộ trưởng Bộ Nội vụ</STRONG></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>HUỲNH THÚC KHÁNG</B></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><EM>Hà nội, ngày 3 tháng 5 năm 1946</EM></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B><BR>HỒ CHÍ MINH</B></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.