Số ký hiệu văn bản

02/CP

Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 15/01/1994
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Nghị định 02/CP ngày 15/1/1994 của Chính phủ ban hành quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 134
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial><FONT size=2><B>NGHỊ ĐỊNH<BR>Số 02/CP ngày 15/1/1994 của Chính phủ<BR>Ban hành Bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp<BR>___________</B><BR></FONT></FONT>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHÍNH PHỦ</FONT></B></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; </FONT>
<P><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 19/8/1991;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Luật đất đai, ngày 14/7/1993;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7năm 1993; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Thủy sản, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý ruộng đất.</FONT></P>
<BLOCKQUOTE><FONT face=Arial size=2></FONT></BLOCKQUOTE>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>NGHỊ ĐỊNH</FONT></P></B>
<P><FONT face=Arial><FONT size=2><B>Điều 1</B>: Nay ban hành kèm theo Nghị định này bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 2</STRONG></FONT><FONT face=Arial size=2><STRONG>:</STRONG> Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 3</STRONG></FONT><FONT face=Arial size=2><STRONG>:</STRONG> Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.</FONT><STRONG> </STRONG></P>
<P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="50%"></TD>
<TD width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2>T.M CHÍNH PHỦ<BR>K.T THỦ TƯỚNG<BR>PHÓ THỦ TƯỚNG</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Phan Văn Khải</STRONG><EM> (Đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.