Số ký hiệu văn bản

126/2008/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 15/09/2008
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2007 về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 134
Người ký
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH<BR>Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2007 về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn <BR>________________<BR><BR>THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH:</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>Điều 1.</STRONG></FONT><FONT size=2> Sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn như sau:</FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 như sau:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>"1. Đối tượng được vay vốn</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Hộ đồng bào dân tộc thiểu số (kể cả hộ có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) sống ở các xã (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, có đủ 2 tiêu chí sau:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng dưới 50% mức thu nhập bình quân của hộ nghèo theo quy định hiện hành;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Có phương hướng sản xuất, nhưng thiếu hoặc không có vốn sản xuất."</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 4 như sau:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>"b) Quyền lợi: Ngân hàng Chính sách Xã hội được cấp bù chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý theo chế độ quy định hiện hành."</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>Điều 2.</STRONG></FONT><FONT size=2> Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.</FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>Điều 3.</STRONG></FONT><FONT size=2> Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.&nbsp;</FONT></FONT></P>
<TABLE id=table1 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width="50%">&nbsp;</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=top align=middle width="50%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>THỦ TƯỚNG<BR>Nguyễn Tấn Dũng</STRONG><EM>(đã ký)</EM></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.