Có 8879 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

155/QD-UBDT

19/07/2012

Quyết đinh ban hành quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc

155/QD-UBDT

19/07/2012

Quyết đinh ban hành quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc

55/BC-UBDT

19/07/2012

Báo cáo kết quả hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng báo dân tộc thiểu số 2007-2012

939/QĐ-TTg

19/07/2012

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020

1293/QĐ-BTTTT

19/07/2012

Quyết định phê duyệt Chương trình thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 (Phần hạ tầng thông tin)

30/2012/QĐ-TTg

18/07/2012

Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015

936/QĐ-TTg

18/07/2012

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020

11/2012/TT-BTTTT

17/07/2012

Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

56/2012/NĐ-CP

16/07/2012

Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

02/2012/TT-TTCP

13/07/2012

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.