Có 8886 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

112/2007/QĐ-TTg

20/07/2007

Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

113/2007/QĐ-TTg

20/07/2007

Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010

113/2007/QĐ-TTg

20/07/2007

Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010

05/2007/TT-UBDT

19/07/2007

Thông tư số 05/2007/TT-UBDT ngày 19/7/2007 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn đánh giá, xét các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II

04/2007/QĐ-UBDT

19/07/2007

Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ngày 19/7/2007 của Ủy ban Dân tộc về việc Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

84/2007/TT-BTC

17/07/2007

Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/7/2007 Sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính  

45/2007/QĐ-VPBCĐ

16/07/2007

Quyết định số 45/2007/QĐ-VPBCĐ, ngày 16/07/2007 của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của vụ thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

208/QĐ-UBDT

15/07/2007

Quyết định số 208/QĐ-UBDT ngày 16/7/2007 của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Phòng công tác phía Nam trực thuộc Văn phòng Ủy ban Dân tộc

208/QĐ-UBDT

15/07/2007

Quyết định số 208/QĐ-UBDT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban Dân tộc v/v phê duyệt dự án phụ trương Chương trình 135 giai đoạn II Báo Dân tộc và Phát triển

208/QĐ-UBDT

15/07/2007

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hoạt động thực hiện Dự án "Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo" năm 2011

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.