Có 7604 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

170/UBDT-VP

20/02/2020

V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

169/UBDT-VP

20/02/2020

V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

173/BC-UBDT

20/02/2020

Báo cáo Tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

165/UBDT-KHTC

19/02/2020

V/v tham gia ý kiến Báo cáo bổ sung các phương án phân vùng giai đoạn 2021-2030 để thực hiện Luật Quy hoạch.

166/GM-UBDT

19/02/2020

Giấy mời họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu xác định nhu cầu, nội dung, phương pháp đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ trí thức các dân tộc thiểu số”. Mã số: ĐTCB.UBDT.04.17-19.

167/UBDT-DTTS

19/02/2020

V/v Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” (giai đoạn 2015-2020)

157/UBDT-KHTC

18/02/2020

V/v giải trình và đề nghị bổ sung kinh phí năm 2020 thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ

158/UBDT-KHTC

18/02/2020

V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

160/UBDT-VP135

18/02/2020

V/v Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021 - 2025.

161/UBDT-PC

18/02/2020

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định về thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.